Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Hipológia

 

HIPOLÓGIA - veda o koňoch

 

Študenti hipológie sa venujú jazdectvu, učia sa vytvárať a manažovať najvhodnejšie podmienky pre chov koní. V programe majú zahrnuté štúdium anatómie, fyziológie, výživy, etológie, welfaru a hipoterapie, ktorá je vhodná pre rehabilitačných pracovníkov. Absolventi by sa mali uplatniť ako špecialisti na chov koní, v chovateľských zariadeniach a aj ako podnikatelia.

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov sa venuje chovu koní už od svojho vzniku, teda vyše 60 rokov. Trojročné bakalárske štúdium hipológie otvorila pre veľký záujem študentov o predmet jazdectvo a chov koní v predchádzajúcich rokoch. Univerzita má 22 koní. Časť z nich má ustajnených v Kolíňanoch a časť je v jazdeckom stredisku v areáli univerzity.

V roku 2010, kedy otvorili tento akreditovaný študijný program, malo záujem o štúdium 168 uchádzačov, z kt. vybrali 20 najlepších. Všetky boli dievčatá. Okrem denného štúdia univerzita otvorila aj externé štúdium, na ktoré prijala 40 študentov.

Všetkých 20 študentiek už má s chovom koní skúsenosti. „Niektoré sú reprezentantky v parkúrovom skákaní, drezúrnych disciplínach či účastníčky majstrovských súťaží. Myslím, že je na čom budovať,“ povedal gestor programu Marko Halo. Študentom so športovými ambíciami chce katedra umožniť zúčastňovať sa na domácich aj medzinárodných súťažiach.

TOPlist